Το πρόγραμμα μας

Η Φιλοσοφία μας

Η εκπαίδευση του Σχολείου της Φύσης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στον Άνθρωπο, στη Φύση και στις Αξίες της Παιδείας του Βάθους οι οποίοι αποτελούν τη βάση των προγραμμάτων μας.

Φυσική Εκπαίδευση:

Είναι η εκπαίδευση στις φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου και των πραγμάτων γύρω μας.Το παιδί μέσα από αυτή αντιλαμβάνεται τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της φύσης, τους κατανοεί, τους αποδέχεται και τους σέβεται. Βιώνει βασικές μακρο-έννοιες, όπως τον κύκλο της ζωής, την αλλαγή, την εξέλιξη, την επικοινωνία, αντιλαμβάνεται την αλληλεξάρτηση, την αλληλεπίδραση, μαθαίνει να συνεργάζεται. Στη φύση αναπτύσσεται σωματικά τρέχοντας, σκαρφαλώνοντας, εκτελώντας σωματικές εργασίες και αποκτά δεξιότητες ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, επίλυσης προβλήματος, ανάληψης ρίσκου, απαραίτητες για τον  21 αιώνα. Γίνεται αυτόνομο, εκπαιδεύεται στην αυτάρκεια, μαθαίνει να σέβεται την τροφή, αποκτά ηθική υπόσταση.

Αυθεντική Μάθηση:

Αξιοποιούμε εκπαιδευτικά αληθινές καταστάσεις ζωής, όπου τα παιδί αναγκάζεται να εξερευνήσει, να αναπτύξει κριτική σκέψη, να συζητήσει, να πάρει πληροφορίες από πολλούς ανθρώπους και διαφορετικές ειδικότητες για να λύσει προβλήματα και να ανταπεξέλθει σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του, όπως η αυτονομία στις προσωπικές του ρουτίνες, η καθαριότητα των χώρων που το αφορούν, η φροντίδα των ζώων, οι σχέσεις με τον εαυτό του και το περιβάλλον του γενικότερα, μαθαίνοντας έτσι να επιχειρηματολογεί, να διαπραγματεύεται, να λειτουργεί σε ομάδα. Η αυθεντική μάθηση εξασφαλίζει αυτονομία, εμπιστοσύνη στον εαυτό και χτίζει πολίτες με συγκροτημένη ταυτότητα και δημοκρατικό ήθος.

Τα καινοτόμα προγράμματα μας

Μέθοδος Project

Οι μαθητες εμπλέκονται σε αυθεντικές καταστασεις μαθησης, όπου απαιτείται διερεύνηση, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αναστοχασμός επάνω στην διαδικασία. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικά δεξιότητες ζωής, όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και άλλα.

Πολυγλωσσία

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, το μάθημα της Πολυγλωσσίας διδάσκεται σε αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο. Η Πολυγλωσσία είναι ένα μάθημα το οποίο ξεκλειδώνει γλωσσικούς κώδικες από όλον τον κόσμο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένα μάθημα γλωσσολογίας και διαπολιτισμικότητας. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται το πως και το γιατί, μια γλώσσα είναι δομημένη έτσι όπως είναι, αντιλαμβάνονται τον πολιτισμικό πλούτο της ανθρωπότητας και τους είναι πολύ ευκολότερο να μάθουν οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Φιλαγνωσσία

Πρόγραμμα συστηματικής επαφής του παιδιού με το βιβλίο, που δημιουργεί αναγνώστες. Αναπτύσσει  πολύ σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις, που  σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και της κατανόησης των μηνυμάτων του. Βοηθάει το παιδί να αναπτύξει στρατηγικές κατάκτησης του γραπτού λόγου, προετοιμάζοντας το έτσι και για την επόμενη σχολική βαθμίδα.

Aloha

Πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά με άβακα και παιχνίδια ετοιμότητας που απαιτούν προσοχή και φαντασία. Αναπτύσσει ισόρροπα δεξί και αριστερό ημισφαίριο, αυξάνει τη μαθηματική αντίληψη, δυναμώνει οπτική και ακουστική ικανότητα, καλλιεργεί την αυτοσυγκέντρωση, τη φαντασία, τη διορατικότητα, αυξάνει τη φωτογραφική μνήμη, αναπτύσσει συνδυαστική σκέψη, τονώνει την αυτοπεποίθηση.

L.A.R.P. (Live Action Role Play)

Τα παιδιά μέσα από ρόλους που υποδύονται, ζουν την ιστορία,το παραμύθι, το μύθο, την καθημερινότητα… Γίνονται πρωταγωνιστές, παίρνουν θέση,σαν να ήταν εκεί, βιώνουν συναισθήματα αξιολογούν τη κατάσταση, επιλέγουν στρατηγικές. Προσεγγίζουν τη γνώση από μέσα, την οικειοπούνται, έτσι ώστε να τη συνδέσουν με τη ζωή τους και την κοινωνία γύρω τους και να είναι μια χρήσιμη γνώση και όχι απλά μια πληροφορία.

Αυτονομία - Ρουτίνες

Συστηματική εκπαίδευση σε καθημερινές ρουτίνες, όπως το να είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων τους, να φροντίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, να ντύνονται να ξεντύνονται και να βάζουν μόνα τα παπούτσια τους, να συμμετέχουν στην προετοιμασία και στο σερβίρισμα του φαγητού, να έχουν την καθημερινή φροντίδα των ζώων και του λαχανόκηπου. Οι διαδικασίες αυτές συμβάλλουν στο να γίνουν άτομα αυτόνομα, που θα τα καταφέρνουν στην καθημερινότητα τους, εξασφαλίζοντας αυτάρκεια και μέσα από εκεί αυτοπεποίθηση απαραίτητη για την επιτυχία στη ζωή.

Εκπαίδευση σε αξίες ζωής

Πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτήρα μέσα από έννοιες και στάσεις που αναφέρονται σε διαχρονικές και πανανθρωπινες αξίες ζωής, που διαπερνούν και διαχέονται σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσα από τις βιωματικές δράσεις τα παιδιά  μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να προσφέρουν, να σέβονται ότι υπάρχει στο περιβάλλον τους, να είναι αυθεντικά έτσι όπως είναι η φύση γύρω τους. Μέσα από την κατανόηση του εαυτού και της φύσης χτίζουν μια συνειδητή ύπαρξη με αυτοεκτίμηση, που αντιλαμβάνεται πως είναι κομμάτι ενός όλου και πως για να είναι καλά, όλο το σύστημα γύρω τους πρέπει να έχει ισορροπία.

Problem Based Learning

Οι μαθητές λύνουν αυθεντικά προβλήματα τα οποια εξετάζουν σε βάθος, διερευνώντας και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους. Ιδανική μεθοδολογία για την κατανόησηκαι διερεύνηση των μακρο-εννοιών που μας απασχολούν σε κάθε ενότητα.

Εκδρομές

Οι εκδρομές συμπληρώνουν την εκπαίδευση του σχολείου, καθώς διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυθεντικής μάθησης, όπου τα παιδιά στη φύση γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, ανακαλύπτουν τις δυνατότητες τους με το να περπατάνε πολλές ώρες μέσα στο δάσος, να σκαρφαλώνουν στα βράχια, να κάνουν σκι στα χιόνια, να κοιμούνται στην παραλία δίπλα στη θάλασσα, να χτίζουν ονειροπαγίδες, να γράφουν τους φόβους τους και μετα να του καίνε ξορκίζοντάς τους, να γίνονται υπεύθυνα καθώς φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, τακτοποιούν τα δωματια τους, φροντίζουν για το φαγητό τους, να καλλιεργούν το φαντασιακό μέσα από τις ιστορίες με τις νεράιδες, τα ξωτικά και τις γοργόνες ανακαλύπτοντας  μηνύματα κρυμμένα κάτω από πέτρες και κορμούς δέντρων. Συνομιλούν με τη φύση αγκαλιάζουν, τα δέντρα και αντιλαμβάνονται πως ένας ολόκληρος κόσμος υπάρχει εκεί στη φύση, που έχει τη δική του ζωή την οποία πρέπει να σεβαστούμε για να υπάρξουμε με αρμονία.

Τα καινοτόμα προγράμματα μας