Το πρόγραμμα μας

Η Φιλοσοφία μας

Η εκπαίδευση του Σχολείου της Φύσης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στον Άνθρωπο, στη Φύση και στις Αξίες της Παιδείας του Βάθους οι οποίοι αποτελούν τη βάση των προγραμμάτων μας.

Φυσική Εκπαίδευση:

Είναι η εκπαίδευση στις φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου και των πραγμάτων γύρω μας.Το παιδί μέσα από αυτή αντιλαμβάνεται τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της φύσης, τους κατανοεί, τους αποδέχεται και τους σέβεται. Βιώνει βασικές μακρο-έννοιες, όπως τον κύκλο της ζωής, την αλλαγή, την εξέλιξη, την επικοινωνία, αντιλαμβάνεται την αλληλεξάρτηση, την αλληλεπίδραση, μαθαίνει να συνεργάζεται. Στη φύση αναπτύσσεται σωματικά τρέχοντας, σκαρφαλώνοντας, εκτελώντας σωματικές εργασίες και αποκτά δεξιότητες ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, επίλυσης προβλήματος, ανάληψης ρίσκου, απαραίτητες για τον  21 αιώνα. Γίνεται αυτόνομο, εκπαιδεύεται στην αυτάρκεια, μαθαίνει να σέβεται την τροφή, αποκτά ηθική υπόσταση.

Αυθεντική Μάθηση:

Αξιοποιούμε εκπαιδευτικά αληθινές καταστάσεις ζωής, όπου τα παιδί αναγκάζεται να εξερευνήσει, να αναπτύξει κριτική σκέψη, να συζητήσει, να πάρει πληροφορίες από πολλούς ανθρώπους και διαφορετικές ειδικότητες για να λύσει προβλήματα και να ανταπεξέλθει σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του, όπως η αυτονομία στις προσωπικές του ρουτίνες, η καθαριότητα των χώρων που το αφορούν, η φροντίδα των ζώων, οι σχέσεις με τον εαυτό του και το περιβάλλον του γενικότερα, μαθαίνοντας έτσι να επιχειρηματολογεί, να διαπραγματεύεται, να λειτουργεί σε ομάδα. Η αυθεντική μάθηση εξασφαλίζει αυτονομία, εμπιστοσύνη στον εαυτό και χτίζει πολίτες με συγκροτημένη ταυτότητα και δημοκρατικό ήθος.

Τα καινοτόμα προγράμματα μας

Μέθοδος Project

Οι μαθητες εμπλέκονται σε αυθεντικές καταστασεις μαθησης, όπου απαιτείται διερεύνηση, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αναστοχασμός επάνω στην διαδικασία.

Περισσότερα
Πολυγλωσσία

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, το μάθημα της Πολυγλωσσίας διδάσκεται σε αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο.

Περισσότερα
Φιλαγνωσσία

Πρόγραμμα συστηματικής επαφής του παιδιού με το βιβλίο, που δημιουργεί αναγνώστες.

Περισσότερα
Aloha

Πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά με άβακα και παιχνίδια ετοιμότητας που απαιτούν προσοχή και φαντασία.

Περισσότερα
L.A.R.P. (Live Action Role Play)

Τα παιδιά μέσα από ρόλους που υποδύονται, ζουν την ιστορία,το παραμύθι, το μύθο, την καθημερινότητα.. Γίνονται πρωταγωνιστές, παίρνουν θέση,

Περισσότερα
Αυτονομία - Ρουτίνες

Συστηματική εκπαίδευση σε καθημερινές ρουτίνες, όπως το να είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων τους, να φροντίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα,

Περισσότερα

Εκπαίδευση σε αξίες ζωής

Πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτήρα μέσα από έννοιες και στάσεις που αναφέρονται σε διαχρονικές και πανανθρωπινες αξίες ζωής, που διαπερνούν και διαχέονται σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Περισσότερα

Problem Based Learning

Οι μαθητές λύνουν αυθεντικά προβλήματα τα οποια εξετάζουν σε βάθος, διερευνώντας και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους. Ιδανική μεθοδολογία για την κατανόηση

Περισσότερα
Εκδρομές

Οι εκδρομές συμπληρώνουν την εκπαίδευση του σχολείου, καθώς διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυθεντικής μάθησης, όπου τα παιδιά στη φύση γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, ανακαλύπτουν τις δυνατότητες τους με το να περπατάνε πολλές ώρες μέσα στο δάσος,

Περισσότερα

Τα καινοτόμα προγράμματα μας